Accions del document

Grups de recerca UPC en Matemàtiques i Estadística

Comparteix Share
Acrònim Nom del grup de recerca Responsable(s) Departaments
ACES Control avançat de sistemes d'energia Enric Fossas
Jordi Riera
ESAII, IRI,
IOC, MA4
ALBCOM Algorithms, bioinformatics,
complexity and formal methods
Josep Díaz
Fernando Orejas
LSI
CODALAB Control, dinàmica i aplicacions José Rodellar MA3
COMBGRAF Combinatòria, teoria de grafs i aplicacions Josep Fàbrega
Oriol Serra
MA4, MA3,
MA1
DCCG Geometria computacional, combinatòria i discreta Ferran Hurtado  MA2, MA4,
MA1, IRI
DGDSA Geometria diferencial,
sistemes dinàmics i aplicacions
Miguel C. Muñoz
Narciso Román
MA4
EGSA Equacions diferencials, geometria,
sistemes dinàmics i de control, i aplicacions
Miguel Ángel Barja
Amadeu Delshams
MA1, MA4,
MA2, IRI
FIA Modelització matemàtica funcional i aplicacions
Claudi Alsina
Jordi Recasens
EA
GAGE Astronomia i geomàtica Jaume Sanz MA4, FA
GNOM Optimització numèrica i modelització Jordi Castro
Narcís Nabona
EIO, MA1
GRAA Anàlisi aplicada Ramon Quintanilla MA2
GREC Enginyeria del coneixement Andreu Català
Mònica Sánchez
MA2, EM,
ESAII, OE
GREDPA   Equacions derivades parcials i aplicacions   Joan de Solà-Morales MA1,
UdG, UAB
GREMA Estadística matemàtica i les seves aplicacions Guadalupe Gómez EIO, MA2,
MA1
GRESA Estadística aplicada Xavier Tort-Martorell EIO
GRHCT Història de la ciència i de la tècnica Antoni Roca MA1, MA3
GRTJ Teoria de jocs Francesc Carreras
Josep Freixas
MA2, MA3
KEMLG Enginyeria del coneixement
i aprenentatge automàtic
Ulises Cortés
Miquel Sànchez
EIO, LSI
LACÁN Mètodes numèrics
en ciències aplicades i enginyeria
Pedro Díez
Antonio Huerta
MA3, MA1
LARCA Laboratori d'algorísmica relacional,
complexitat i aprenentatge
Ricard Gavaldà LSI, MA4 
LIAM Laboratori de modelització
i anàlisi de la informació
Tomàs Aluja
Josep Casanovas
EIO
MAK Matemàtica aplicada a la criptografia M. Paz Morillo
Jorge Luis Villar
MA4
MD Matemàtica discreta Marc Noy MA2, MA3
MMAC Models matemàtics aplicats
a les ciències humanes i de la natura
Guillermo González
Miquel Noguera
MA2
MOVING Modelatge, interacció
i visualització en realitat virtual
Pere Brunet LSI, MA1
NRG Riscos naturals i geoestadística José Luis Díaz
Juan José Egozcue
MA3, FEN
PROMALS Programació matemàtica, logística i simulació Elena Fernàndez EIO
SC-SIMBIO Sistemes complexos. Simulació discreta
de materials i de sistemes biològics
Antoni Giró
Anna Serra
FEN, MA3
TN Teoria de nombres   Josep González-Rovira
Joan-Carles Lario
MA2, MA4
VARIDIS Varietats riemannianes discretes
i teoria del potencial
Enrique Bendito
Andrés Encinas
MA3
darrera modificació: Febrer 2011
RSS RSS  Accessibilitat  Avís legal   Facultat de Matemàtiques i Estadí­stica.
© UPC (obriu en una finestra nova) . Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech